وقتی مرحله ظهور به اتمام رسید فیلم باید با مواد شیمیایی طوری ترکیب شود که تصویر دیگر محو نشود و به صورت ثابت و دائمی در بیاید. این مرحله از فرایند ظاهر کردن تصویر، ثبوت نامیده می شود . بعد از این مرحله گفته می شود که تصویر روی فیلم ثابت شده است و این مرحله تصویری با کیفیت و قابل بایگانی به ما می دهد.<br /> وقتی که فیلم از داخل ماده ظهور خارج می گردد مقداری از ماده ظهور در داخل امولسیون به دام می افتد و به فعالیت کاهندگی خود ادامه می دهد . اگر فرایند ظهور متوقف نشود مه آلودگی ظهور ایجاد می شود و باید ثبوت ، باقی مانده ظهور در امولسیون را خنثی و فعالیت آن را متوقف کند.

برای نگهداری از داروی ثبوت و ظهور چامپیون باید آن را در محیطی که عاری از هرگونه آلودگی و گرد و غبار باشد قرار دهید و دمای آن محیط به اندازه ای باشد که دارو دمایی معادل 18 تا 22 درجه سانتی گراد داشته باشد و همچنین درپوش ظرف را روی آن قرار دهید تا مانع از ورود گرد و خاک به درون ظرف شود .

لطفا در مورد این کالا نظر دهید
  • امتیاز

محصولات مرتبط

}