برای این که مواد شیمیایی در امولسیون نفوذ کنند ابتدا باید فیلم رادیولوژی توسط یک عامل مرطوب کننده خیس شود. عامل مرطوب کننده آب است که با نفوذ به ژلاتین امولسیون باعث تورم آن می شود. در ظهور و ثبوت خودکار عامل مرطوب کننده در خود ماده ظهور گنجانده شده است.
واکنش اصلی ظهور تبدیل یون های نقره در بلور تابش شده به نقره فلزی است . ماده ظهور الکترون هایی به مرکز حساسیت بلورها می دهد تا یون های نقره به نقره اتمی تبدیل شوند. ماده ظهور علاوه بر حلال تعدادی دیگر از ترکیبات نیز می باشد. در ماده ظهور ماده حفاظت کننده هم گنجانده می شود تا اکسید شدن ماده ظهور به وسیله هوا را کنترل کرده و از آن جلوگیری کند . در اثرمخلوط کردن کار کردن و نگهداری مواد شیمیایی هوا وارد آن می شود . چنین اکسایشی اکسایش هوایی نام دارد . ماده حفاظت کننده با کنترل اکسایش هوایی به حفط سرعت مناسب ظهور کمک می کند.

برای نگهداری از داروی ثبوت و ظهور چامپیون باید آن را در محیطی که عاری از هرگونه آلودگی و گرد و غبار باشد قرار دهید و دمای آن محیط به اندازه ای باشد که دارو دمایی معادل 18 تا 22 درجه سانتی گراد داشته باشد و همچنین درپوش ظرف را روی آن قرار دهید تا مانع از ورود گرد و خاک به درون ظرف شود .

لطفا در مورد این کالا نظر دهید
  • امتیاز

محصولات مرتبط

}