ماموگرافی نوعی تست مبتنی بر دوز پایین اشعه ایکس می باشد که طی آن پستان بررسی می شود تا تغییرات غیر طبیعی مشخص شود. نتایج ماموگرافی روی فیلم اشعه ایکس ثبت شده و یا مستقیما وارد کامپیوتر می شود و متخصصی به نام رادیولوژیست آن را بررسی می کند. ماموگرافی به پزشک متخصص زنان امکان می دهد تا تغییرات بافت پستان که در طول معاینه مشخص نشده را ببیند.

نحوه انجام ماموگرافی به اینصورت است که شما رو به روی دستگاه مخصوص اشعه ایکس می ایستید. شخصی به نام تکنسین رادیولوژی، پستان را بین پلیت اشعه ایکس و پلیت پلاستیکی قرار می دهد، این پلیت ها به دستگاه اشعه ایکس متصل هستند و پستان ها را فشرده می کنند به نحوی که پستان ها صاف شود. به این ترتیب اشعه ایکس در بافت پستان منتشر می شود تا تصویری از پستان ایجاد شود.

لطفا در مورد این کالا نظر دهید
  • امتیاز

محصولات مرتبط

}